Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

Bizim için kişisel bilgilerinizi korumanın çok önemli olduğunu ve bunların gizliliğine saygı duyduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bu Gizlilik Politikasını, bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamak için hazırladık. Bu Politika www.biletimgo.com (“Site”) ve hizmetlerimizi kullanan, ayrıca bilet satın alan tüm kullanıcılar ile bize verilen tüm bilgiler için geçerlidir. Bilet satın almak suretiyle, Gizlilik Beyanı hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanmak ve/veya bilet satın almak suretiyle işbu Gizlilik Politikasında belirtilen uygulamaları ve kuralları kabul etmektesiniz.

Kişisel Veri Politikamız

Bu belge 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, biletimGO tarafından, aşağıda kapsamı belirtilen “Kullanıcılar” için bilinmesi gerekli olan kişisel veri politikalarının neler olduğunu içermekte; KVKK madde 10’a uygun şekilde veri sorumlusuna ilişkin bilgilendirme ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahibinin hakları konusunda kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

Kişisel Verileri Elde Edilen “Kullanıcılar”:

biletimGO üzerinden etkinlik bileti satın alanlar başta olmak üzere, biletimGO Dijital Kanallarını (biletimGO web sitesi, uygulamaları vd.) ve biletimGO Satış Kanallarını kullananlar ile gişe vb. fiziki satış noktalarını kullananlar, ticari elektronik ileti listesinde yer alanlar, biletimGO veri tabanında (CRM sisteminde) kayıtlı olanlar, bilet, ürün, hizmet vb. satın alanlar, biletimGO’nun satışını veya tanıtımını yaptığı etkinliklere rezervasyon veya kayıt yaptıranlar, katılanlar, biletimGO ya da biletimGO’nun satışını yaptığı etkinlik veya ürün ya da hizmetler ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında bulunanlar, anket ve form dolduran ve/ veya yarışmalara katılanlar, herhangi bir iletişim kanalı ile veya herhangi bir nedenle biletimGO ile iletişime geçenler, biletimGO ile ilişki kuranlar veya iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv) verme vb yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler, (bundan sonra tamamı kısaca “Kullanıcı/lar” olarak anılacaklardır.)

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi:

Kullanıcılar’ın kişisel verileri biletimGO tarafından, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak doğrudan Kullanıcılar tarafından verilmesi sureti ile veya biletimGO tarafından dolaylı yollarla elde edilebilir.

Doğrudan verilen kişisel veriler, üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, ticari elektronik ileti onayı, sosyal medya paylaşımı, anket, form yarışma katılımı, çağrı merkezi vd. yollarla kurulan iletişimler gibi Kullanıcılar’ın kendi inisiyatifleri doğrultusundaki paylaşımlarından elde edilmektedir.

Dolaylı olarak elde edilen veriler, biletimGO Dijital ve Satış Kanalları’nın kullanımı sırasında çerezler dahil, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla ve diğer yollarla elde edilebilir.

Çerezler, biletimGO Dijital Kanalları’nda sağlanan deneyimin iyileştirilmesi için kullanılan ve ziyaret/kullanım sırasında sabit diskinize kaydedilen dosyalardır. Bu dosyalar, sabit diskinizde kaydedilen çerezin kullanım amacına göre değişen sürelerde saklanır.

Çerezler;

1- Kullanıcı’nın biletimGO Dijital Kanallarını ziyaretini kaydeder,

2- Sunulan form, anket ve yarışmalarda verilen cevapları, Kullanıcı’nın işlemi/süreci tamamlayamadan dijital kanaldan ayrılması durumunda tekrar kaldığı yerden devam edebilmesini sağlar,

3- Kullanıcı’ya hangi reklamın, ne sıklıkta gösterileceğine karar verir ve reklamların etkinliğini analiz eder.

Çerezlerin size bildirilmesi ve çerezleri kabul edip etmeme tercihinizi internet tarayıcınızın ayarları ile kontrol edebilir ve dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ancak bu durumda biletimGO Dijital Kanalları’nın tam olarak işlevli olamayacağını, belirli fonksiyonların kullanılmaz hale gelebileceğini değerlendirmenizi öneririz.

biletimGO Dijital Kanalları üzerinde ayrıca, güvenilirliği genel kabul gören üçüncü gerçek ve tüzel kişilere ait uygulamaların çerezleri kullanılabilir. “Google Analytics” servisleri biletimGO Dijital Kanalları’nın performansını ölçmek ve elde edilen bilgilerle daha iyi içerik ve Kullanıcı deneyimleri sağlamak üzere “Google Analytics” servisleri çerezler aracılığı ile kullanılmaktadır. Bu servis ile anonim olarak, ziyaret/kullanımın kaynağını, süresini, ziyaret/kullanım süresince ziyaret edilen sayfaları/kullanılan fonksiyonları daha sonra istatistiksel olarak incelenir ve analiz edilir.

Aynı zamanda, biletimGO Dijital Kanalları’nı ziyaretiniz sırasında ilgilendiğiniz veya potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünler, daha sonra başka web sitelerini veya uygulamalarını ziyaret ettiğiniz sırada Google Adwords tarafından reklam olarak gösterilebilir.

Google Analytics ve Google Adwords servislerinin gizlilik politikası hakkında bilgi için https://www.google.com/intl/tr/policies/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu “Google Analytics ve Google Adwords” servisleri dışında yeni özellik ve içerikleri test edebilmek, kişiye ve davranışa özel içerik ve fonksiyonlar iletebilmek üzere güvenilirliği kabul edilen A/B testi ve önyüz özelleştirme araçları ile ilgili çerezler sabit diskinize kaydedilebilir.

Toplanan kişisel veriler;

Tanımlayıcı veriler: Ad ve soyad, telefon numarası (ev, iş ve mobil telefon), adres, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri, T.C. kimlik no/imza/fatura ve ödeme bilgileri, memnuniyet, şikayet/görüşler, öneriler, biletimGO Dijital ve Satış Kanalları’na girişler sırasında Kullanıcılar tarafından paylaşılan veriler, Etkinlik Organizatörleri ve Satış Entegratörleri’nden elde edilecek ve biletimGO Dijital Kanalları ile paylaşma imkanı bulunan kişisel veriler, biletimGO Satış Kanallarında satışı yapılan etkinlik ve ürünler için yönlendirdiği ya da olanak hediye ettiği, reşit olmuş ve veya olmamış yakınlarının, arkadaşlarının adı, soyadı, doğum yılı gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Kullanım Verileri: Kullanıcılar’ın biletimGO Dijital Kanalları’nı veya bağlantılı uygulamaları kullanım bilgileri; biletimGO Dijital Kanalları üzerinden gerçekleştirdiği işlemler ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler; konum verileri, biletimGO Dijital ve Satış Kanalları’nda gezinme/trafik bilgileri; biletimGO Satış Kanalları ile satılan bilet ve ürünler, etkinlik veya biletimGO ile ilgili (hashtag vb.) paylaşımlardan elde edilen veriler, biletimGO Dijital Kanalları ve bu kanallar bağlantısı ile yapılan alışverişlerden elde edilen bilgiler ile içerik, yer ve hizmet sağlayıcı üçüncü kişilerden elde edilen her türlü kullanım verisi ve sair verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kullanıcılar’a ait çerezler dahil belirli teknolojik araçlar ve sözlü, yazılı herhangi bir yöntem kullanılarak edinilen kişisel veriler biletimGO tarafından; anonim olarak, kanunlarda öngörülen hallerde, bir sözleşmenin ifası ve kurulmasıyla ilgili olan hallerde, kişisel verilerin Kullanıcılar tarafından alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması için gereken hallerde ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile biletimGO’nun meşru menfaatleri için zorunlu olan hallerde Kullanıcılar’ın açık rızaları olmaksızın işlenebilecek, yurtiçinde veya yurtdışına paylaşılabilecek, aktarılabilecektir.

Yukarıda sayılan haller dışında, Kullanıcılar’ın kişisel verilerinin işlenmesi için önceden Kullanıcılar’dan açık rızaları alınacak ve elde edilecek verilere ilişkin bilgilendirme, ilgili işlemle birlikte ayrıca yapılacaktır.

Kişisel verileriniz KVKK md. 28 ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketici mevzuatı, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yasal düzenlemeler uyarınca da tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Daha iyi bir hizmet sunabilmek adına, biletimGO Dijital ve Satış Kanalları kullanım deneyimlerini iyileştirmek, kişiselleştirmek, geliştirmek, sorun ve şikayetlerin çözümü, davranışsal reklamcılık ve pazarlama, risk yönetimi, performans analizi, istatistiksel bilgi toplama ve sektörel raporlama yapma, davetiye ve rezervasyon gibi hizmetleri yerine getirmek, Üyelerin tercihlerinin sabit disklerinde saklanabilmesi, form, anket ve yarışmalarda işlemi/süreci tamamlayamadan ayrılmaları durumunda tekrar kalınan yerden devam edilebilmesini sağlayabilmek veya daha önce katılındığını site ve uygulamalara bildirmek gibi amaçlarla Kullanıcılar’ın kişisel verileri işlenebilecektir.

Tüm formların gönderim işlemleri sırasında Kullanıcı’nın ilettiği bilgilerin dışında, Kullanıcı’nın IP adresi, formun gönderim saat ve tarih bilgileri sunucularımızda, mevzuattan doğan yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla saklanır.

Kişisel veriler biletimGO’ya iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; biletimGO’da daha önce çalışmış kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, yeni işverenlere talep halinde verimlilik ve performans referansları verilebilmesi amacıyla da işlenebilir, saklanabilir.

Kişisel veriler, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, biletimGO Satış ve Dijital Kanallarını işletebilmek, teknik altyapı desteği alabilmek, finans ve insan kaynakları ve diğer alanlarda yazılım desteği alabilmek, anket yaptırabilmek, e-ticaret, dijital medya çalışmaları yapabilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılar, işbirliği yapılan kişi ve kurumlar, yazılım veya diğer hizmetler gibi hizmet alınan iş ve çözüm ortakları üçüncü gerçek ve tüzel kişiler, veri işleyen ve saklayan şirketler ve Etkinlik Organizatörleri ile Satış Entegratörleri başta olmak üzere ve hizmet alınan veya hizmet verilen gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile, yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde, paylaşabilecek, aktarabilecektir. Elde edilen kişisel veriler, Türkiye’de paylaşılıp aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilecektir.

Diğer Siteler/Üçüncü Kişiler ve Bunların Gizlilik Politikaları
biletimGO Dijital Kanallarında diğer sitelerin linkleri bulunabilir. biletimGO, link verilen diğer web sitelerinin ve uygulamalarının vb. gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

Bildirimler ve Revizyonlar
biletimGO Dijital Kanalları, daha iyi hizmet verebilmek için sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Bu nedenle işbu “Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası” belgemiz de teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişecektir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklar

KVKK’nın 11. maddesi gereği Kullanıcı; biletimGO’ya web sitemizde bulunan “Bize Ulaşın” sayfasındaki iletişim numarasından başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı başvurunuzun KVKK madde 13/f.1 uyarınca kabul edilebilmesi adına aşağıdaki kanallar üzerinden kullanabilirsiniz:

1. [email protected] isimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış bir e-posta ile başvurabilirsiniz (aynı zamanda tarafımıza hitaben yazdığınız "word veya pdf." formatındaki bir dosyayı da güvenli e-imza ile imzalayabilirsiniz) veya,

2. Kargo ile yine ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz.

3. Ayrıca bizimle her zaman [email protected] adresine mail atarak, yazılı veya yasal düzenleme uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle irtibata geçebilirsiniz. Bu durumda kimliğinizin teyidi için ek bilgi/işlem talep edilebilecektir.